ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  • Εμπορικές Συμβάσεις, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
  • Κοινοπραξίες.
  • Εκκαθαρίσεις Εταιρειών, Πτωχεύσεις, Εξυγιάνσεις.
  • Σύσταση εταιρειών στη Βουλγαρία και Ρουμανία.
  • Ίδρυση και Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών τους ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα.
  • Συμβάσεις Δικαιόχρησης (franchising).
  • Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής.
  • Νομικός Έλεγχος Εταιρειών.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε έγκυρα για όλα τα θέματα της δικαιοσύνης

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο ACE LAWYERS
Καραμπάτσος - Κατσαρός - Παππάς
Σίνα 28, Κολωνάκι Αθήνα
Tηλ: 2103303400
Fax: 2103303394
Email: info@acelawyers.gr