ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει επίσημες μεταφράσεις ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων, επικυρωμένες από δικηγόρους. Οι μεταφράσεις μπορούν να αφορούν ξενόγλωσσα έγγραφα που απαιτείται να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα, έγγραφα στην ελληνική γλώσσα που πρέπει να μεταφραστούν επίσημα σε κάποια άλλη γλώσσα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης τη διαδικασία αίτησης και λήψης "επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης" (Apostille). Η σφραγίδα "Apostille" είναι απαραίτητη προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα ελληνικών δημοσίων εγγράφων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικύρωση από τα αρμόδια

Υπουργεία και Αρχές, των εγγράφων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης.

Οι γλώσσες από και προς τις οποίες παρέχονται μεταφράσεις από το γραφείο μας είναι οι εξής:

  • Αγγλικά
  • Ισπανικα
  • Βουλγαρικα
  • Ρουμανικά

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε έγκυρα για όλα τα θέματα της δικαιοσύνης

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο ACE LAWYERS
Καραμπάτσος - Κατσαρός - Παππάς
Σίνα 28, Κολωνάκι Αθήνα
Tηλ: 2103303400
Fax: 2103303394
Email: info@acelawyers.gr