ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Το γραφείο ασχολείται με Δημόσιους διαγωνισμούς και με τις Δημόσιες Συμβάσεις συμβουλεύοντας τους συμμετέχοντες στους σχετικούς διαγωνισμούς σε όλα τα στάδια της διενέργειας του διαγωνισμού, από την προετοιμασία της σχετικής διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή έως και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Αυτό συμπεριλαμβάνει:

Παροχή νομικών συμβουλών κατά την προετοιμασία της συμμετοχής και υποβολής εγγράφων.

Πλήρης νομική κάλυψη κατά την κατάρτιση και υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων Προετοιμασία και Χειρισμός Απαιτήσεων,

Προσφυγές ενώπιον των σχετικών Διοικητικών Επιτροπών και Δικαστηρίων.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε έγκυρα για όλα τα θέματα της δικαιοσύνης

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο ACE LAWYERS
Καραμπάτσος - Κατσαρός - Παππάς
Σίνα 28, Κολωνάκι Αθήνα
Tηλ: 2103303400
Fax: 2103303394
Email: info@acelawyers.gr