ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στο γνωστικό αντικείμενο του φαρμακευτικού δικαίου υποστηρίζοντας πλήρως φαρμακευτικές εταιρείες και επιχειρήσεις, όπως επίσης και επαγγελματίες της υγείας.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους τομείς, στους οποίους παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Εισαγωγή φαρμάκων, άδεια κυκλοφορίας, λήψη τιμών, εκπροσώπηση ενώπιον ΕΟΦ, εκπροσώπηση ενώπιον ΙΦΕΤ, εμπορία φαρμάκων, κλινικές μελέτες, εισαγωγή και εμπορία ορφανών φαρμάκων, διαγωνισμοί.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Συμμόρφωση εταιρειών και επαγγελματιών της υγείας με κώδικες δεοντολογίας (ΣΦΕΕ, ΕΜΕΑ κλπ), κώδικα δεοντολογίας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συμβάσεις ειδικών τύπων, συμβάσεις κλινικών μελετών, συμβάσεις co – marketing , co – promotion

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τήρηση υποχρεώσεων ενώπιον της Αρχής Προστασίας, γνωστοποιήσεις, αδειοδοτήσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Δικαστική και εξωδικαστική αντιμετώπιση προστίμων σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και ενώπιον όλων των αρμοδίων αρχών.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε έγκυρα για όλα τα θέματα της δικαιοσύνης

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο ACE LAWYERS
Καραμπάτσος - Κατσαρός - Παππάς
Σίνα 28, Κολωνάκι Αθήνα
Tηλ: 2103303400
Fax: 2103303394
Email: info@acelawyers.gr