Ίδρυση Εταιρίας στην Βουλγαρία

Το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρηματίες, έμπορους αντιπρόσωπους κλπ που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία οποιασδήποτε μορφής στη Βουλγαρία.

Με την πολυετή εμπειρία μας τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας στη Βουλγαρία είμαστε σε  θέση να παράσχουμε συμβουλευτική, λογιστική και νομική υποστήριξη προς υλοποίηση κάθε μορφής επενδυτικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία.  

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία αλλοδαποί υπήκοοι μπορούν να κατέχουν ως και το 100% του κεφαλαίου μιας Βουλγαρικής εταιρείας.

 

Διαδικασία Ιδρυσης

 • Καταχώρηση της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο (χωρίς να απαιτείται πλέον η έκδοση δικαστικής απόφασης) σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος για τις εμπορικές εγγραφές του 2008.
 • Το καταστατικό το οποίο εγκρίνεται πρίν την εγγραφή της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα τα οποία κρίνονται υποχρεωτικά για την συγκεκριμένη μορφή εταιρείας σύμφωνα με το Βουλγαρικό Δίκαιο.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι την τελική εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο υπολογίζεται σε περίπου ένα μήνα.
 • Μετά την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο η εταιρεία λαμβάνει ένα εξειδικευμένο κωδικό ο οποίος εξυπηρετεί κάθε δημόσιο σκοπό και δεν απαιτείται πλέον καμία επιπρόσθετη εγγραφή.(Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο).
 • Τα ως άνω δεν ισχύουν για τα γραφεία εμπορικού αντιπροσώπου, τα οποία πρέπει να εγγράφονται εκτός από το εμπορικό μητρώο και στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο για στατιστικούς, φορολογικούς και κοινωνικοασφαλιστικούς λόγους.


Κυριότερες μορφές εταιρειών.

 • εταιρεία περιορισμένης ευθύνης(OOD). Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι 1 ΛΕΒΑ (0,50 ευρώ).
 • ανώνυμη εταιρεία (AD). Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την ανώνυμη εταιρεία είναι 50000 ΛΕΒΑ (25000 ευρώ).

Φορολογική Νομοθεσία.

Με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2007 καταργήθηκε η προοδευτική κλίμακα στα φυσικά πρόσωπα και αντικαταστάθηκε από ενιαίο συντελεστή 10%, ο οποίος ισχύει και για την φορολόγηση των εταιρειών.

Κυριότεροι Φόροι.

 • Φόρος φυσικών προσώπων 10%.
 • Εταιρικός φόρος 10%.
 • Φόρος μερισμάτων 5%.
 • Φόρος Προστιθέμενης αξίας 20% και μηδενικός, προκειμένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε έγκυρα για όλα τα θέματα της δικαιοσύνης

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο ACE LAWYERS
Καραμπάτσος - Κατσαρός - Παππάς
Σίνα 28, Κολωνάκι Αθήνα
Tηλ: 2103303400
Fax: 2103303394
Email: info@acelawyers.gr